Jak efektivně nanášet barvu vzduchovým stříkáním

11 nejčastějších závad při stříkání

 

Technologie HVLP – Více vzduchu, nižší tlak!

Aby bylo možné při stříkání barvu lépe využít, byla vyvinuta modifikace vzduchového stříkání s označením HVLP (High Volume Low Pressure). Tím dokážete stáhnout až o 30% prostřik při vysokém nánosu. Všechny naše stříkací pistole XTLine, které nabízíme, toutu technologií disponují. Takže to není záležitost pouze profi stříkacích pistolí a můžete ji využívat i vy doma!

Výsledný tvar paprsku je kruhový a šířku paprsku lze regulovat ve velkém rozsahu přímo na pistoli. Systém HVLP používá pro rozprášení barvy velký objem vzduchu o nízkém tlaku (do 0,7 bar). Platí, že čím více vzduchu použije, tím vyšší bude kvalita nástřiku. Ale také, čím má tento proud vzduchu nižší tlak, tím méně barvy rozstříkáme kolem a tím méně bude ztrát. Výsledkem dobré regulace vzduchu a nátěrové hmoty je vysoká efektivnost stříkání s minimálními ztrátami.

Jak si vybrat stříkací pistoli pro aplikaci barev?

Stříkací pistole se rozdělují kvalitativně (hobby, profi), velikostí trysek, velikostí nádobky, typem technologie (vzduchové, airless, vysokotlaké). Nejvíce rozšířené je stříkání vzduchové viz řádky níže.

Malé plochy – Stříkací pistole MINI 0,15L (HVLP technologie), tryska 1,4-1,6mm

Velké plochy – Stříkací pistole s horní nádobkou 0,6L (HVLP technologie), tryska 1,4-1,6mm

  

Všeobecné zásady pro práci se stříkací pistolí

1. Používáme vhodné barvy a ředidla. Barvu vždy přiměřeně naředíme.

2. S pistolí zacházíme opatrně, abychom nepoškodili jemné součástky.

3. Pracujeme s přiměřeným tlakem vzduchu. Na výtlaku kompresoru použijeme regulátor vzduchu s filtrem na nečistoty.

4. Pistoli udržujeme čistou. Pravidelně ihned po stříkání se vyplachuje a umývá vodou nebo C 6000 ředidlem.

5. Po celou dobu stříkáme stejným tlakem a stejným množstvím barvy, aby byla barva na ploše nanesena všude ve stejné vrstvě a ve stejném odstínu.

6. Při stříkání držíme pistoli ve stejné vzdálenosti od stříkané plochy.

7. Při stříkání vždy začínáme stříkat mimo barvený objekt a končíme také mimo něj. Před samotným nástřikem si provedeme kontrolu rozstřiku a případně provedeme úpravu přívodu vzduchu nebo materiálu. 

 

Možné potíže při barvení a lakování stříkací pistolí

1. Krupice na povrchu − příliš hustá barva. Obvykle je také použit vyšší tlak vzduchu. Barvu více zředíme nebo upravíme tlak vzduchu. Zkontrolujeme, zda na jehle nebo na hrotu trysky není zaschlá barva, případně trysku očistíme.

2. Louže na povrchu − příliš naředěná barva, příliš mnoho barvy na jednom místě. Snížíme ředění barvy, stříkáme plynuleji na celou plochu.

3. Kaňky − pistole plive. Stává se to na začátku a na konci stříkání. Proto je nutné stříkání spouštět a zastavovat mimo stříkanou plochu, a pak teprve na ni pistoli namířit. Kaňky může ale také způsobovat nízký tlak vzduchu nebo částečně zanesená tryska.

4. Šmouhy na okrajích plochy − je to způsobeno pohybem zápěstí při stříkání. Celou rukou bychom měli pohybovat rovnoběžně a rovnoměrně nad stříkanou plochou.

5. Rozmazané kaňky po okrajích plochy − příliš mnoho barvy stříkané z příliš malé vzdálenosti. Je třeba stříkat z větší vzdálenosti nebo méně barvy menším tlakem.

6. Cákance − příliš rychlé puštění (uvolnění) spouště. Pouštíme spoušť jemně a plynule.

7. Křivé tahy − ruka je příliš blízko ke stříkané ploše. Držíme ruku souběžně s plochou.

8. Bublinky v nádobce na barvu − nedotažená korunka trysky, uvolněná tryska nebo chybějící těsnění.

9. Nelze zastavit barvu při otevřeném vzduchu − ucpaný hrot trysky. Vyšroubujeme trysku, odšroubujeme korunku, vyšroubujeme nebo vyjmeme hrot trysky a opatrně ho vyčistíme. Pracujeme s citem, hrot lze snadno poškodit!

10. Pulsace − vadné nebo špatně umístěné těsnění jehly v přední části skeletu.

11. Pistole práší − hustá barva a velký tlak vzduchu. Upravíme tlak vzduchu a ředění barvy. Prášení je také způsobeno tím, že barva zasychá ještě ve vzduchu. V tomto případě použijeme přípravky, které zpomalí schnutí barvy, nebo si opatříme méně těkavé ředidlo.

 A pokud uvažujete nad vybavením si svojí dílnu stříkací technologií, tak vás vybavíme od kompresoru až po stříkací pistol v naší nabídce v kategorii "Stříkací technika". Pokud jste došli až sem, tak děkujeme za váš zájem o naše články.

 

Rádi Vám poradíme ohledně stříkání a stříkací technice na telefonu 724 105 404 nebo na mailu: info@upepanka.cz