Jak se zbavit vlhkosti ve zdi? Injektáž zdiva

Vlhkost zdiva u objektů s sebou přináší nepříjemné defekty – hniloba dřevěných konstrukcí, výskyt plísní na zdivu apod. Mikroorganismy vegetující ve vlhkém prostředí jsou příčinou nejrůznějších onemocnění osob dlouhodobě užívající tyto prostory. 

Voda s sebou z podloží také vynáší vodorozpustné soli, jež ve stavebním materiálu zůstávají a jsou příčinou jeho koroze a následného chátrání. Z těchto důvodů musí být vlhkost ve zdivu regulována na minimum některou z metod dodatečné hydroizolace zdiva. Injektážní metoda dodatečné hydroizolace je založena na technologii, při které se do zdiva vpraví chemický přípravek, který pronikne do pórů stavebního materiálu a vytvoří tam gel jako mechanickou zábranu s vodoodpudivým účinkem proti dalšímu průniku vody. Hydroizolační činnost této clony není závislá na krátkodobých změnách vlhkosti zdiva ani obsahu anorganických solí ve vzlínající vodě. Injektážní metoda je vhodná pro vodorovné a svislé izolace, doporučuje se i pro izolaci stěn, zapuštěných pod úrovní terénu, kde nahrazuje klasickou svislou izolaci. Metoda hydroizolace injektážím způsobem je vhodná pro zdivo cihelné, kamenné a smíšené. Injektážní metoda není náročná na stavební stroje a zařízení a lze ji provádět svépomocí za dodržení podmínek tohoto aplikačního předpisu.

PŘÍPRAVA:

Před injektáží je nutné maximálně zredukovat všechny primární zdroje a příčiny pronikání vlhkosti do konstrukce. V případě nutnosti se provede terénní úprava (odkop zeminy) v místě provádění vrtů. V ploše kolem osy prováděných vrtů a cca 0,8m nad pozorovatelnými znaky vlhkosti zdiva se odstraní stará omítka a vyčistí spáry mezi stavebními díly do hloubky cca 1cm. Chybějící stavební prvky se doplní.

PROVEDENÍ:

Vrty se provádějí ve sklonu 15-25 stupňů . Průměr vrtu je doporučen 30-40mm. Rozmístění vrtů se provede dle typu izolace:

a)      U horizontální infuzní clony se vrty provádějí do hloubky o 10cm menší než je tloušťka zdi. Vrty jsou ve svých osách od sebe vzdáleny 15cm. (obr.1)

b)      U plošné infuzní clony se vrty provádějí do hloubky 10-15cm, sklonu 25 stupňů. Vzdálenost mezi osami vrtů je 15cm. Vrty se provádějí šachovnicovým způsobem (obr.1). Nebo místo „šachovnice“ lze pro tento typ plošné izolace použít cementodisperzní stěrku WETISOL dle TL na předem připravený podklad

c)      Na úseky s rozdílnou výškovou úrovní či k oddělení neizolovaného zdiva (např. od sousedního objektu) je nutná izolace vertikální, která se provádí analogicky izolací horizontální (obr.3). Vrty se mohou provádět z vnitřní i vnější strany. V cihelném zdivu se začíná vrtat v základové spáře.

NAPOUŠTĚNÍ VRTŮ:

Injektážní prostředek FORTESIL se aplikuje bez jakékoliv úpravy na stavbě. Pracuje se při teplotách vzduchu i zdiva nad 0 oC během celé doby impregnace. Injektážní prostředek se plní do vyvrtaných otvorů beztlakovým způsobem z konví. Otvory se plní minimálně třikrát, vždy však do vypočtené teoretické spotřeby.

Druhou metodou napouštění vrtů je metoda kontinuální, kdy se za pomocí zásobníků (umístěných cca 1m nad otvory) a hadiček napouští injektážní prostředek do vrtů. Zásobníky musí být minimálně 3 krát větší než objem vrtů a spojení s otvory musí být dobře utěsněna. Infuzní prostředek musí vytvořit souvislý pás kolem roviny vyvrtaných otvorů v šířce min. 8-10cm. Spotřeba prostředku je cca 15-25 l/m2 průřezu zdiva. V případě, že se injektážní prostředek vsakuje do některého z vrtů neúměrně rychle, je ve zdivu kaverna (dutina), která musí být vyplněna cementovým mlékem. Po injektáži cementového mlékem je nutné vrt obnovit. Po úplné penetraci se vyplní infuzní vrty maltou. Je vhodné aplikovat sanační omítku WTA například FORTESIL sanační malta.

Injektáž

Injektážní prostředek FORTESIL lze zakoupit v našem obchodě stačí kliknout zde

Nevíte si rady s postupem injektáže? Napište nám do mailu info@upepanka.cz nebo nám zavolejte na tel.: 724 105 104 a rádi Vám pomůžeme…