Jak odstranit rez z karoserie

JAK ODSTRANIT REZ Z KAROSERIE

Rez vzniká oxidací oceli kyslíkem v kombinaci s vlhkostí. Rez je velký problém především u ocelových plechů. Chemické vlastnosti rzi zvyšuje pronikání kyslíku. Pokud rez není dokonale odstraněna, bude pronikat stále hlouběji do materiálu. Naproti tomu pozinkovaná ocel nebo hliník korodují pouze na povrchu.

 Příčina vzniku koroze

-          Pronikání vlhkosti trhlinkami v laku.

-          Nechráněný, neošetřený kov.

-          Rozsah napadení korozí je ovlivněn počasím a časem.

Odstranění

-          Důkladné vybroušení lakovaných ploch.

-          Otryskávání oblastí napadených korozí.

-          Ošetření oblasti koroze neutralizující kyselinou (Odrezovač) + základní barvou (ideálně do 30min. od obroušení)

-          Přelakování oblasti schváleným lakovacím systémem.

Důkladná příprava podkladu musí zahrnovat i kompletní odstranění rzi. Rez, která se již dostala do hloubky materiálu, je prakticky nemožné odstranit broušením. Zde už pomůže jen otryskání (brusný materiál, granulát na bázi písku, korundu nebo skla, je tryskán na povrch, čímž se jednoduše odlupují částečky rzi).

Výhody otryskávání

-          Rez lze snadno odstranit dokonce i z hlubokých otvorů.

-          Na rozdíl od broušení není podklad vystaven takovému teplu.

-          Takto upravená plocha je okamžitě připravena pro další úpravy.

Alternativou k otryskávání je broušení drátěnými kartáči, aby brusný materiál nebyl znečištěn částečkami laku a rzi. Také to přesně odhalí, které oblasti je třeba otryskávat, a rovněž to šetří tryskací materiál.

Upozornění: Během tryskání a broušení rzi prosím dbejte na bezpečnost vašich očí, aby nedošlo k poškození vašeho zraku! Protože během odstraňování odlétávají kousky rzi, které mohou poškodit váš zrak! Vhodné je též použít také respirátor nebo jinou ochranu vašeho dýchání.

 

Zdroj: STANDOX – příprava podkladu